mandag den 1. september 2014

Som en tikken under huden - ny roman til udskolingen

Camilla Wandahl er efteråret 2014 aktuel med ungdomsromanen Som en tikken under huden, der kan benyttes til fælleslæsning i folkeskolens ældste klasser og i gymnasiet. 

Ill: Simon Væth
Omslag: Alette Bertelsen
SOM EN TIKKEN UNDER HUDEN er en historie om et komplekst søster-forhold og om den svære kærlighed. Det er samtidig en fortælling om angsten for kontroltab fortalt af en 19årig pige, der langsomt er ved at gå i opløsning. 

Hvordan kan man arbejde med romanen i skolen?
Romanens poetiske tone og vekslen mellem nutid og datid gør den velegnet til at arbejde med begreberne flashbacks, komposition og sprog, ligesom de komplekse forhold mellem personerne og det usagte i mellem dem, giver god mulighed for at arbejde med personkarakteristik.
Romanen arbejder desuden i grænsefeltet mellem fantasi og virkelighed, og det er derfor naturligt at gå ind i en analyse af dette. Da romanen også handler om kærlighed, identitet, søsterskab og ikke mindst spiseforstyrrelser, er det også muligt at arbejde emnebaseret med dette.

Du kan hente en gratis vejledning med arbejdsspørgsmål til romanen her.

Som en del af et blandet forløb
Det er selvfølgelig også muligt at arbejde med romanen som del af et længere forløb. Her vil det især være oplagt at drage paralleller til Anders Johansen Stjerneskælv eller Naja Marie Aidts novelle Ond i sulet eller i gymnasiets ældste klasser den meget barske voksenroman Salome. Hvis man arbejder tværfagligt sammen med engelsk og samfundsfag er romanen How I live now i øvrigt et spændende bud - evt. i uddrag - på en historie om en pige med anoreksi, der lever under 3. (!) verdenskrig, men den er vidst endnu ikke oversat til dansk.

Som del af et forfatterskab
Omslag: Stoltzedesign
En af de vigtige personer i romanen, Mads, er en gennemgående karakter i Camilla Wandahls ungdomsromaner Hjerte i vente og Ask Konge Taber, ligesom romanen trækker tematiske tråde tilbage til disse romaner.
Hjerte i vente foregår i 8. klasse, Ask Konge Taber foregår i 10. klasse på en efterskole (og har en dreng som hovedperson!) og Som en tikken under huden foregår i gymnasiet.
Det er derfor oplagt at dele romanerne mellem eleverne, og lade dem følge Mads' udvikling og sammenligne tematikker i bøgerne. Som en tikken under huden er dog langt mere udfordrende at læse end de to forrige romaner, ikke mindst sprogligt.
Der ligger  i øvrigt et lækkert, gratis undervisningsmateriale til Ask Konge Taber på nettet, som du kan se her.

Novellen Søster, udgivet i antologien Begyndelser på Forlaget Valeta ligger tematisk tæt op ad Som en tikken under huden og er skrevet ud fra novelleoplægget Forladt (FSA dansk, det med billedet af dukken), der ofte bruges som skriveopgave i udskolingen. Måske kan forløbet slutte med, at eleverne selv skriver en novelle ud fra samme oplæg?
Til eksamen i skriftlig dansk i 2014 kunne eleverne endvidere vælge at skrive ud fra oplægget Skal jeg gå med ind?, som var et uddrag fra netop Ask Konge Taber - så det er selvfølgelig også oplagt at lade eleverne digte videre på dén historie.

Foto: Agnete Schlichtkrull
Forfatterbesøg
Jeg tager gerne ud og holder foredrag og oplæsninger på skoler. Det kan du læse mere om her.
Husk at du kan søge støtte (så besøget bliver gratis for skolen med undtagelse af transport!) på kunst.dk


Ingen kommentarer:

Send en kommentar