torsdag den 1. december 2016

Hent gratis arbejdsopgaver til Hjerte i vente

Omslag: Nete Banke
Arbejdsopgaver til Hjerte i vente

Hjerte i vente kan læses på 6.-10. klassetrin. De fleste læser den i 7. klasse

Følgende opgaver er udarbejdet så eleverne alene, to og to, i grupper og fælles i klassen får mulighed for at arbejde med romanen både før, under og efter læsningen. På denne måde støttes eleverne i læseprocessen.
Før læsningen kan eleverne oprette en læselog enten i et kladdehæfte eller på internettet, så de har alle deres noter til bogen samlet ét sted.

FØR læsningen

1. Hvilken bog er det her? (fælles i klassen)

Titlen – Diskutér på tavlen: Hvad tænker I, når I hører ordene ”Hjerte i vente”?

Forsiden – Diskutér i klassen : Hvad tænker I, når I ser forsiden?  Hvilken slags bog forventer I at skulle læse?

Bagsideteksten – Gå rundt i klassen. Når I møder hinanden, skal I diskutere, hvad I tror bogen handler om efter at have læst bagsideteksten.  

Andre udgaver – Gå på nettet og søg på ”Hjerte i vente”. Den findes i to udgaver. Læs bagsideteksten og kig på forsiden til begge udgaver. Hvad er forskelligt, og hvad er ens?

3. Prologen
a. Læreren læser prologen op.

b. Find sammen de ord og vendinger, I synes er svære eller mærkelige. Det kan fx være:

Den Gule
Vente
En skygge, der slet ikke hører til, og som derfor får hjertet til at banke på sådan en sort måde
Et hjerte, som dunker dobbelt, eller slet ikke dunker nok

Diskutér i klassen, hvad ordene og vendingerne betyder. Skriv betydningen ned i din læselog.

b. Diskuter i klassen: Hvad er Den Gule og Vente og hvorfor står ordene mon med stort forbogstav?

UNDER læsningen
Omslag: Alette Bertelsen

Mens du læser, skal du huske at bruge din læselog.

a. Skyg personerne.
Hvem møder vi?
Skriv i din læselog. Skriv i listeform med sidetal, så du kan finde det igen senere.

- Hvad hører vi om Gry?
- Hvilke andre personer er med, og hvad hører vi om dem?

Lav en liste over personer, og føj nye oplysninger til, efterhånden som du kommer videre i bogen.

b. Frejas sygdom
Hvad hører vi om Frejas sygdom? Marker alle de steder i bogen, hvor sygdommen bliver nævnt

c. Den Gule
Hvad hører vi om Den Gule? Lav et mindmap med alle oplysninger om Den Gule, mens du læser.

c. Svære ord
Lav en liste over svære ord i bogen. Føj nye ord til efterhånden som du møder dem.

EFTER læsningen
Nu har I læst hele bogen. Derfor er det nu tid til at gå mere i dybden med handlingen og personerne.

1. Tidslinje
a. Hurtigskriv: Hvad sker fra start til slut i historien? Tænk dig ikke om, bare skriv alt, hvad der falder dig ind.

b. Gå sammen i grupper. Lav et udkast til en handlingslinje, så I får styr på historien fra start til slut. Hæng handlingslinjerne op i klassen.

2. Gruppeopgaver

Vælg mellem følgende opgaver som I skal lave sammen i gruppen:

a. Personkarakteristik
Lav en personkarakteristik af Gry, Andreas, Anna, Freja, Mads eller Den Gule.
Brug jeres noter fra læsningen. Beskriv både indre og ydre karaktertræk.
Hvordan udvikler personen sig i løbet af læsningen? Hvordan er personens forhold til de andre personer?
Fremlæg jeres svar for klassen.

b. Hvem er Den Gule?
Find alle de steder, hvor Den Gule er nævnt i bogen (brug jeres læselog).
Diskutér:
- Hvad betyder Den Gule for Gry?
- Hvorfor tror I, han hedder Den Gule?
- Hvorfor tror I, der sker med Den Gule til sidst?
- Hvad kan Den Gule symbolisere i bogen?
Fremlæg jeres svar for klassen

c. Lav en film.
Lav en film eller et teaterstykke over én af scenerne i bogen.
Optag filmen med jeres mobiler og vis den til de andre bagefter eller teaterspil stykket for de andre.

d. Grys angst
Gå i dybden med emnet angst.
Diskutér:
- Hvad ved I generelt om angst?
- Hvordan kan man se i bogen, at Gry har angst?
- Hvorfor tror I, at Gry har angst?
I vælger selv, hvordan I præsenterer emnet for klassen, det kan fx være som en novelle om emnet, en fremlæggelse, en artikel eller en film I selv laver.

3. Skriveopgaver

Nu skal du gå endnu mere i dybden med bogen. Derfor skal du vælge én af følgende opgaver:

a. Skriv et digt, som du forestiller dig Gry kunne skrive om sine følelser for enten sin lillesøster, Andreas eller Den Gule.
Dit digt behøver ikke rime.

b. Skriv videre.
Hvad sker der, da Freja vågner efter operationen? Hvad sker der med Gry og Andreas? Skriv et ekstra kapitel til bogen.

c. Skriv historien fra en af de andre personers synsvinkel.
Skriv en novelle, hvor din hovedperson er enten Freja, Andreas eller Den Gule. Hvordan oplever de det, der sker i bogen?
Du skal vælge et konkret sted i bogen og beskrive det som om, du var enten Freja, Andreas eller Den Gule.

Værklæsning/Forfatterskabslæsning

Hjerte i vente kan læses som værklæsning eller forfatterskabslæsning. Klik på de enkelte titler for at se mere om dem.

Omslag: Peter Stoltze
Forslag til titler af andre forfattere:

Sandra Schwartz: ”Se mig nu” (om syge søskende)
Kjetil Walgermo: ”Mit bankende hjerte”(om hjertefejl)
Gretelise Holm: ”Et hjerte til Maria” (om hjertefejl)
Nicole Boyle Rødtnes: ”Hul i hovedet” (om sygdom/afasi)
Sophie Kinsella: ”Audreys verden” (om angst)

Forfatterskabslæsning:

Camilla Wandahl: Somen tikken under huden (roman) – her er Mads også med
Camilla Wandahl: Ask Konge Taber (roman) – Her er Mads også med
Camilla Wandahl: Et stykke af månen (roman)
Camilla Wandahl: Havets Tåre (roman) - fantasybog om angst
Camilla Wandahl: Søster (novelle)
Camilla Wandahl: Karper (novelle)
Camilla Wandahl: Levende (novelle)
Camilla Wandahl: Min søsters hjerte (novelle) – udkommer julen 2016

Hvis du har yderligere spørgsmål eller har lyst til at krydre jeres læsning med et forfatterbesøg, er du velkommen til at sende mig en mail! Læs mere om mine foredrag her

Ingen kommentarer:

Send en kommentar